АРТ ПЛЕНЕР “КОРЕНИ И КРИЛА” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЕВСКИ

В периода 01 – 04 април 2019 г. в гр. Левски ще се проведе АРТ ПЛЕНЕР „КОРЕНИ И КРИЛА“, организиран от СОНИК СТАРТ. Събитието е част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ” и е едно от мероприятията, подкрепящи личностното и творческото израстване на деца и младежи, както и развитието на деца – таланти.

Събитието цели да осигури пространство за себеизразяване и развитие на креативността, придобиване на знания и развитие на умения в сферата на изкуството; да подкрепи активното социално включване и възможностите за привличане на повече хора към каузата за толерантност, както и да представи и популяризира творчеството на децата пред широката общественост.

В събитието ще вземат участие над 30 деца, които ще творят под ръководството на изявени български художници в ролята на ментори. Чрез споделяне на своя опит и осигуряване на подкрепа в самия творчески процес в рамките на обособени занимания по групи, както и чрез семинари, менторите ще провокират интереса и подкрепят развитието на креативността и уменията на децата, както и усвояването от тяхна страна на нови начини за себеизразяване и свързване с другите – чрез творчество. Участниците ще имат възможност да придобият нови знания и умения и да се запознаят с традициите, като първа крачка в обширния свят на изкуството.

Специални участници в събитието ще бъдат деца и преподаватели от Професионална гимназия по каменообработване – Кунино и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – гр. Сливен.

АРТ ПЛЕНЕР „КОРЕНИ И КРИЛА“ включва четири пленарни дни, които ще се проведат съответно на територията на социалните услуги на СОНИК СТАРТ в гр. Левски – Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция и един пленарен ден за работа на открито.

Част от пленера предвижда приложни занимания, благодарение на които по стените в трите социални услуги ще се реализират тематични стенописи.

Всички създавани по време на АРТ ПЛЕНЕР „КОРЕНИ И КРИЛА” произведения ще бъдат финализирани и подготвени за изложба така, че да бъдат достойни за експониране в нарочна изложба „КОРЕНИ И КРИЛА” в изложбените площи на Община Левски.