„ПОДАРИ СЪРЦЕ НА ПРИЯТЕЛ“

На 09.02.2024 г. екипите на ЦСРИ, ДЦДПЛУ и ЦНСТДБУ Левски реализираха Творилница „Подари сърце на приятел“ за своите потребители и доброволци. Творческото ателие събра ентусиазирани деца да участват в изработването на натурални сапунчета, свързани с темата за Св. Валентин.

Творилницата даде възможност на децата истински да се забавляват, да творят и да придобиват умения за работа в екип.

Сръчните ръчички декорираха, изработените с много любов и старание сапунчета и написаха своите послания, с който да засвидетелстват специален жест към своите приятели.