КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ-ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ 2019

В периода 09.10.2019г. – 11.10.2019г. в с. Семково, общ. Белица се проведе седма Кръгла маса на психолозите и арт-терапевтите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ.

В професионалния форум взеха участие психолози и арт-терапевти от Центровете за обществена подкрепа в градовете Левски, Балчик, Драгоман, Карлово, Червен бряг и Първомай; Центровете за социална рехабилитация и интеграция в градовете Левски и Балчик; Дневен център за деца с увреждания – Карлово; Дневен център за деца и младежи с увреждания – Червен бряг и Център за настаняване от семеен тип – Първомай.

По време на тридневната си работа специалистите дискутираха тясно свързани с директното консултиране теми, както и интересни казуси от практиката си. Основната цел на форума бе обмяната на ценен опит чрез разглеждането на иновативни методи в подхода на работа за постигане на добри резултати.

Някои от най-интересните представени теми по време на Кръглата маса  бяха: “Взаимоотношенията в семейството и тяхното влияние върху детето”,  “Ролята на родителите при възпитанието на децата”, “Влиянието на прилепчивите родители върху децата им”, “Арт-терапията като отдушник на тревожността у децата –  освобождаваща и отработваща емоциите им”, “Работа с деца в полигамни семейства – влиянието на полигамния начин на живот върху психо – емоционалното развитие на детето”, “Процеси и реакции на дете в юношеска възраст при загуба на един от двамата родители”, “Методи за групова работа с деца от институции”, “Теоретична и практическа работа с устройство за работа на компютър с поглед Tobii PCEye GO” и други.

СОНИК СТАРТ е доставчик на социални услуги, който непрекъснато се стреми да осигурява професионална среда, стимулираща обмяната на опит, в която специалистите да развиват и надграждат професионалните си компетенции.