УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

На 28.11.17г., по покана на г-жа Ваня Карлева – ръководител на ЦОП Белене, социалният работник на ЦСРИ взе участие в работна среща. На срещата присъстваха представители на различни социални услуги от Белене, Свищов и Никопол. Фокусът на срещата беше насочен към „Партньорството между институциите като гаранция за качествени социални услуги“. Всички участници имаха възможност да споделят своя опит в работата си и да обменят добри практики с колеги от други социални услуги.

ЦСРИ си партнира с всички доставчици на социални услуги, общински и държавни институции, като се стреми към постоянна обмяна на опит, както и активно взаимодействие по разрешаването на конкретно възникнали трудности в работата с децата и техните семейства.