РОЖДЕН ДЕН

На 15 ноември, екипите на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТДМ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Левски отпразнуваха своя Първи рожден ден.

Празникът започна с организирани игри и завърши под звучните на песни в изпълнение на детски състав при НЧ “Георги Парцалев“ с ръководител Мариета Аспарухова, младите таланти от школата по акордеон към читалището и мажоретния състав с ръководител Соня Дунева.

Официални гости на тържеството бяха заместник-кметът на община Левски – инж. Колю Домеников, г-жа Лена Романова, директор ДСП, социални работници от ОЗД, г-жа Петя Чолакова, главен експерт отдел „Образование“, г-жа Петя Станчева – Отдел административно обслужване, Секретарят на МКБППМН и класни ръководители от ОУ “Максим Горки“.

Празникът беше изпълнен с много положителни емоции. Освен вкусната торта, децата от ЦНСТ получиха много подаръци от гостите.