ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ

През м. август, потребителите на ЦСРИ и ЦНСТДМ Левски взеха участие в проект „Творческо ателие за млади таланти“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД04-18/24.03.2017г. Бенефициент: Община Левски.

 Дейността на проекта е насочена към подпомагане на децата и младежи с различен социален статус в културното и образователно развитие. Творческото ателие даде възможност за творческо развитие на деца и младежи от социалните институции, както и подкрепа за пълноценна социализация в общността чрез развиване на силните страни, талантите и способностите на децата и младежите.

Ателието за млади таланти е част от фестивала YOUTH MUSIC FEST – ЛЕВСКИ, който подава ръка на млади изпълнители по пътя на тяхното професионално израстване.

Мероприятието се проведе в периода 26 – 27 август 2017г. в сградата на Читалище „Георги Парцалев“, гр. Левски, а децата имаха възможността да се срещнат и работят с композитора Андрей Дреников.