УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

На всички служители на СОНИК СТАРТ се предоставя възможността да надграждат познанията си в областта на социалните услуги, чрез включването в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното работно място и професионални компетенции.

На 14 и 15 юли 2017 г. се проведе съвместно обучение на екипите на СОНИК СТАРТ от гр. Левски, Червен бряг и Балчик. Обучението се проведе в ДЦДВХУ – Червен бряг с обучител Ивайло Йосифов.

В рамките на два дни бяха разгледани темите: „Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разтройства“ и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“.

Обучителният процес беше изпълнен с разнообразни методи, които подкрепиха постигането на по-дълбоко разбиране на темите и усвояването на практически умения за непосредствена работа. Обучението способства повишаването на качеството на предлаганите социални услуги, осигурявайки надграждане на знанията и уменията на специалистите.