НА КРЪГЛА МАСА

В рамките на три дни, от 15 до 17 март 2017 г. в с. Пчелин се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ. В него участваха специалистите от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

Социалните работници и асистенти взаимодействаха активно помежду си, споделяйки своя специфичен професионален опит, свързан с предоставянето на социалните услуги ЦОП, ЦНСТДМ, ЦНСТДМУ, ЦСРИ, ДЦДУ, ДЦДВХУ, ДЦСХ и ЗЖ. Обсъдени са трудности и добри практики в процеса на предоставяне на услугите; способи и средства за социална работа; иновации в социалната работа; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа; взаимодействие между институции и социални услуги.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги.