КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Като част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Левски се проведе „Коледната работилница за деца и родители“.

Работилничката създаде възможност за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото; формиране на активно отношение на обществените нагласи към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на разбирателство и ненасилие. Тя се осъществи и с цел подкрепа на умението на родителите да контактуват свободно с техните деца, да споделят с тях преживявания от собственото си детство и да ги стимулират за творчески дейности.

С коледни песни учениците от ОУ “Максим Горки„ поздравиха потребителите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ – Левски, които се включиха в празника. Децата, родителите и потребителите имаха възможност да общуват, да споделят опит в майсторенето на декорация и да творят заедно красиви украшения.

Весели разговори, коледна музика и много усмивки предизвика работилничката, обединяваща деца и възрастни с посланието за толерантност!