ДОМАКИНИ НА ОБУЧЕНИЕ

На 04-05 ноември 2016г. ЦСРИ Левски беше домакин на обучение, част от планираната за годината обучителна програма на СОНИК СТАРТ. Обучителят Ивайло Миланов провокира участниците с множество интерактивни методи, което способства надграждането на уменията на специалистите. Разгледаха се темите: “Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Техники за ефективно общуване. Разбиране на невербална комуникация. Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“. В обучението участие взеха специалисти от СОНИК СТАРТ от гр. Каварна, Балчик, Червен бряг и Левски. Социалните екипи активно взаимодействаха помежду си и с обучителя, което даде възможност за ефективен обмен на опит като основна предпоставка за поддържане на мотивацията и увереността на специалистите.