• УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ноември 28, 2017 На 28.11.17г., по покана на г-жа Ваня Карлева – ръководител на ЦОП Белене, социалният работник на ЦСРИ взе участие в работна среща. На срещата присъстваха представители на различни социални услуги ...
  • ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ август 28, 2017 През м. август, потребителите на ЦСРИ и ЦНСТДМ Левски взеха участие в проект „Творческо ателие за млади таланти“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, ...
  • УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ юли 17, 2017 На всички служители на СОНИК СТАРТ се предоставя възможността да надграждат познанията си в областта на социалните услуги, чрез включването в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното работно място ...
  • ДЕН НА ДЕТЕТО юни 1, 2017 По повод Международния ден на детето на 1-ви юни ЦСРИ и ЦНСТ – Левски организираха съвместно празник за децата, част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ...
  •  „ПРАЗНИК НА МНОГООБРАЗИЕТО“ В ЦСРИ – ЛЕВСКИ май 12, 2017 На 12 май в Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Левски се проведе съвместната инициатива на екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ под надслов “Празник на многообразието“. Празникът е част ...
  • МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЧКА февруари 22, 2017 В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се проведе съвместна инициатива с ЦНСТДМ и ЦОП – Левски, свързана с един от най-почитаните български обичаи – Баба Марта. Дейността се проведе ...
  • КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ декември 10, 2016 Като част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Левски се проведе ...
  • ДОМАКИНИ НА ОБУЧЕНИЕ ноември 16, 2016 На 04-05 ноември 2016г. ЦСРИ Левски беше домакин на обучение, част от планираната за годината обучителна програма на СОНИК СТАРТ. Обучителят Ивайло Миланов провокира участниците с множество интерактивни методи, което ...
  • ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ЛЕВСКИ ноември 15, 2016 На 15.11.2016 г. в град Левски, общ. Плевен, се състоя официалното откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип, част от голямото семейство ...